Joma

Būvinspektori

Kam nepieciešams

Būvdarbu pabeigšanai, veicot atzīmi apliecinājuma kartēs vai paskaidrojuma rakstos

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums  ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma iesniegšanas iespējas

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv 

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments

Atzīme apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.

Dokumenta sagatavošanas termiņš

5 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa

Bezmaksas

Dokumenta saņemšana

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pie attiecīgajiem būvinspektoriem

Dokumenta derīguma termiņš

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti

LR Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jautājumi, konsultācijas

Pilsētplānošanas nodaļa 

Edinburgas prosp.75

  • vecākā būvinspektore Aina Birina: ēkas, Priedaines-Dubultu rajons; 
  • būvinspektors Andrejs Šantars: ēkas, Vaivari no Skautu-Briežu ielas – Ķemeri;
  • būvinspektore Agrita Ķurbe: ēkas, Dubulti no Blaumaņa, Skolas, Salas ielas – Vaivari līdz Skautu, Briežu iela;
  • būvinspektors Juris Upmalis: inženierbūves. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst. 14.00–18.00

ceturtdiena plkst. 9.00–12.00