Joma:

Būvniecība

Kam nepieciešams:

Objekta nodošana ekspluatācijā

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Atzinums

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

10 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

17.07 eiro + PVN

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6. kabinetā. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

 Jautājumi, konsultācijas: 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa Edinburgas prosp.75

vadītājs Ģirts Brambergs

ģeodēziste Jolanta Gau

Apmeklētāju pieņemšanas laiks               

pirmdiena plkst. 14.00–18.00

ceturtdiena plkst. 14.00–17.00