Dokuments  Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai
Kam nepieciešams    Būvniecības objektu nodošanai ekspluatācijā
Joma  Būvniecība
Kas man jādara, lai varētu saņemt atzinumu  1. Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz iesniegums ar tajā norādītajiem pielikumiem un pilnvara (ja nepieciešams)
 2. Būvniecības projektu ieviešanas nodaļa pārbauda objektu, sagatavo atzinumu un nodod Apmeklētāju apkalpošanas centrā.
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu? Jānosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@jurmala.lv  un pilnvara (ja nepieciešams)
Kādi dokumenti nepieciešami 1. iesniegums (veidlapa )
2. pilnvara, ja iesniegumu neiesniedz īpašnieks (oriģināls vai apstiprināta dokumenta kopija)
3. saskaņotā tehniskā projekta (ģenplāna) lapas, kurā redzams Būvniecības nodaļas vai Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas saskaņojums, kopija
4. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai inženierbūvju plānošanas uzdevuma, vai būvatļaujas kopija
5. Tehnisko noteikumu, ko izdevusi Būvniecības nodaļa vai Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, kopija.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa 1. Apmeklētāju apkalpošanas centrā;
2. elektroniski – iesniegums (veidlapa )
Kādi ir pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti Būvniecības likums
Lēmuma pieņemšanas un atzinuma izsniegšanas termiņš   Līdz 10 darba dienām
Maksa Bezmaksas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas  1. Dokumentus var iesniegt katru darba dienu Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā Apmeklētāju apkalpošanas centrā
2. Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@jurmala.lv
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļa Jomas ielā 17

Mārtiņš Plataiskalns, vecākais būvinženieris
e-pasts: martins.plataiskalns@jurmala.lv,
tālr. 29612868