Joma:

Teritorijas plānošana

Kam nepieciešams:

Adreses noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektam – ēkām, telpu grupām un jaunbūvēm

Apraksts Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai):
- lēmuma pieņemšana par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
- lēmuma pieņemšana par adreses maiņu;
- lēmuma pieņemšana par adreses statusa maiņu (adreses likvidāciju), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu;
- izziņas izsniegšana par adresācijas objekta oficiālu pārdēvēšanu vai numura oficiālu maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Lēmums par adreses piešķiršanu

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viena mēneša laikā

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Bezmaksas

Dokumenta saņemšana:

Pa pastu

Dokumenta termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.698 „Adresācijas noteikumi"

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmums Nr.461 “Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmums Nr.556 “Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Teritorijas plānotājas

Daina Klauģe, Solvita Beitāne

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst. 14.00–18.00