Joma

Pilsētplānošanas nodaļas arhīvs

Kam nepieciešams:

Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju sagatavošana un noformēšana

- melnbaltas un krāsu kopijas

-  formāti A4 un A3

- lielformāta lapu (formāti A2, A1, A0) kopēšana, līmēšana un locīšana

- kopiju noformēšana sējumā: lapu numurēšana un iešūšana

- izgatavoto kopiju pareizības apliecināšana

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Iesniegumā norādīto dokumentu apliecinātas kopijas

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viena mēneša laikā

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Saskaņā ar 2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.331

Tāme par norādīto summu tiek nosūtīta pēc iesnieguma saņemšanas un pakalpojuma apjoma precizēšanas. Tāme apmaksājama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Arhīvu likums

Fizisko personu datu apstrādes likums

Informācijas atklātības likums

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas

Pilsētplānošanas nodaļa Edinburgas prosp.75

Arhīviste

Aija Ceriņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00