Nodokļu parādu dzēšana

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2020.gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2020.gada 14.oktobris Nr.8.3-23/84;

2020.gada 3.novembris Nr.8.3-23/90;

2020.gada 2.decembris Nr.8.3-23/93;

2020.gada 2.decembris Nr.8.3-23/94.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2020.gada 3.augusts Nr.8.3-23/47;

2020.gada 7.septembris Nr.8.3-23/54.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 3.ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2020.gada 5.februāris Nr.8.3-23/11;

2020.gada 5.februāris Nr.8.3-23/12;

2020.gada 12.februāris Nr.8.3-23/16;

2020.gada 18.februāris Nr.8.3-23/18;

2020.gada 25.februāris Nr.8.3-23/19;

2020.gada 27.februāris Nr.8.3-23/20;

2020.gada 27.februāris Nr.8.3-23/21;

2020.gada 28.februāris Nr.8.3-23/22;

2020.gada 30.februāris Nr.8.3-23/27.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 1.ceturksnī 
2019. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2019.gada 29.oktobris Nr.8.3-23/71;

2019.gada 25.novembris Nr.8.3-23/83.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2019.gada 27.augusts Nr.8.3-23/21;

2019.gada 3.septembris Nr.8.3-23/22;

2019.gada 3.septembris Nr.8.3-23/23;

2019.gada 3.septembris Nr.8.3-23/24;

2019.gada 3.septembris Nr.8.3-23/25;

2019.gada 3.septembris Nr.8.3-23/26;

2019.gada 10.septembris Nr.8.3-23/29;

2019.gada 10.septembris Nr.8.3-23/30;

2019.gada 11.septembris Nr.8.3-23/31;

2019.gada 11.septembris Nr.8.3-23/34;

2019.gada 11.septembris Nr.8.3-23/35;

2019.gada 11.septembris Nr.8.3-23/36;

2019.gada 11.septembris Nr.8.3-23/37;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/38;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/39;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/40;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/41;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/42;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/43;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/44;

2019.gada 16.septembris Nr.8.3-23/45;

2019.gada 23.septembris Nr.8.3-23/54;

2019.gada 23.septembris Nr.8.3-23/55;

2019.gada 26.septembris Nr.8.3-23/56;

2019.gada 23.oktobris Nr.8.3-23/68

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmums: 2019.gada 3.maijā Nr.8.3-23.1/3.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2019.gada 5.martā Nr.8.3-23.1/39;

2019.gada 14.martā Nr.8.3-23.1/2.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī 
2018. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2018.gada 29.oktobrī Nr.8.3-23.1/35;

2018.gada 6.novembrī Nr.8.3-23.1/36;

2018.gada 28.decembrī Nr.8.3-23.1/38.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 4. ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumi:

2018.gada 11.jūlijā Nr.8.3-23.1/12;

2018.gada 17.jūlijā Nr.8.3-23.1/16;

2018.gada 17.augustā Nr.8.3-23.1/21

2018.gada 17.septembrī Nr.8.3-23.1/23

2018.gada 17.septembrī Nr.8.3-23.1/24

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 3. ceturksnī 
2018.gada 2.ceturksnī nekustamā īpašuma nodokļa parādi netika dzēsti

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora

2018.gada 27.februāra

lēmums Nr.8.3-23.1/4.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 1. ceturksnī 
2017. gads

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora:

2017.gada 16.oktobra lēmums Nr.8.3-23.1/3;

2017.gada 16.oktobra lēmums Nr.8.3-23.1/4

2017.gada 20.oktobra lēmums Nr.8.3-23.1/5;

2017.gada 13.novembra lēmums Nr.8.3-23.1/8;

2017.gada 20.decembra lēmums Nr.8.3-23.1/12.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2017.gada 4. ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora

2017.gada 22.septembra lēmums 
Nr.8.3-23.1/1;

2017.gada 25.septembra lēmums 
Nr.8.3-23.1/2.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2017.gada 3. ceturksnī 

Jūrmalas pilsētas domes 
2017.gada 23.marta

lēmums Nr.103

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2017.gada 16.februāra

lēmums Nr.45

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
2016. gads

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 16.decembra 

lēmums Nr.630

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 20.oktobra 

lēmums Nr.479

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 20.oktobra 

lēmums Nr.478

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 20.oktobra 

lēmums Nr.477

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 20.oktobra 

lēmums Nr.476

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 20.oktobra

lēmums Nr.475

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 15.septembra lēmums Nr.436

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 15.septembra lēmums Nr.435

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 15.septembra lēmums Nr.434

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada 18.augusta lēmums Nr.360

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Jūrmalas pilsētas domes 
2016.gada  8.jūnija lēmums Nr.262
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada  10 marta lēmums Nr.114
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 
2015. gads
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 16.decembra lēmums Nr.522
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai
Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 3.decembra lēmums Nr.494
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai 
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.septembra
lēmums Nr.361
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
 2014.gads
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra
lēmums Nr.413 
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra
lēmums Nr.412
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija
lēmums Nr.209
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
 2013.gads
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra
lēmums Nr.582
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.jūlija
lēmums Nr.401
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija
lēmums Nr.334
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu 
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE