Uzņēmēju konsultatīvā padome

Aicinām uzņēmējus pieteikties darbam Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvajā padomē!

Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties padomes darbā līdz 2021.gada 4.jūnijam iesniegt pieteikuma anketu !

Pieteikuma anketu iespējams ievietot pasta kastītē kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem, nosūtīt pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

Darbība

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un uzturēt efektīvu dialogu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem.

 

Padomes galvenie uzdevumi ir: 

 • pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana domei;
 • pilsētas attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā;
 • atbalstīt un organizēt pasākumus, kas veicina labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanu;
 • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību pilsētā un to atbilstību Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
 • kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;
 • veicināt uzņēmēju līdzdalību Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumos;
 • sekmēt Jūrmalas pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem.

 

Sastāvs

Padomes priekšsdēdētājs Valdis Garoza

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Igors Daņiļēvičs

 • Elīna Malkiela, SIA “Sanare - KRC Jaunķemeri”;
 • Velta Lasmane, SIA “Akvaparks”;
 • Gundega Lubgane, SIA “JMG dizains”;
 • Aleksandrs Bērzkalns, SIA “Elektrons S”;
 • Jānis Drulle, AS “Fēnikss”;
 • Mārtiņš Čuda, SIA “Jūrmalas mežaparki”;
 • Valdis Garoza, SIA “Kļavu centrs”;
 • Igors Krivoručko, SIA “Jūrmalas namsaimnieks”;
 • Igors Daņiļēvičs, SIA “Real Estate Jurmala”;
 • Dzintars Sprīvulis, SIA “Noderīgas Lietas”;
 • Kristīne Kursīte, SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””
 • Sandra Balča, SIA “Jūrmalas promenāde”;
 • Rafaels Joffe, SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola";
 • Andris Andreika, SIA “Tehindustry”;
 • Zigmunds Pavlovskis, SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”;
 • Igors Birins, SIA “ANBI LB”;
 • Raitis Bērziņš, SIA “Gukāra” ;
 • Laura Frančenko, SIA “Ērgļi VT”.

 

Kontakti

e-pasts:  uznemejukp@jurmala.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikums Nr.49 Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24.maija lēmums Nr. 226 Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE