Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus jaunatnes un sporta sfērā Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem. 

 

Sastāvs:

Irēna Kausiniece – priekšsēdētāja;

Dace Riņķe – priekšsēdētājas vietniece;

Andris Čuda;

Ņikita Ņikiforovs;

Mārtiņš Stulpiņš. 

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām