Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sociālo palīdzību, veselības aprūpi un par sabiedrības integrācijas lietām un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs:

Dace Riņķe – priekšsēdētāja;

Irēna Kausiniece – priekšsēdētāja vietniece;

Elizabete Krivcova;

Guntis Grūba;

Aivars Ozoliņš.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām