Izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību, interešu izglītību, kultūru un mākslu un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Rita Sproģe – priekšsēdētāja;

Ņikita Ņikiforovs – priekšsēdētājas vietnieks;

Irēna Kausiniece;

Guntis Grūba;

Andris Čuda.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām