Transporta un mājokļu jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas transportu un mājokļa jautājumiem un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Larisa Loskutova – priekšsēdētāja;

Jānis Lediņš – priekšsēdētājas vietnieks;

Rita Sproģe;

Uldis Kronblūms;

Rolands Pasarigs-Parasiņš.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām