Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums nosaka brīvprātīgo ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu saņemšanas, uzskaites, izlietošanas un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī ziedojuma (dāvinājuma) saņēmēja saistības pret ziedotāju (dāvinātāju).

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikums Nr.30 Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums