Darbība

Komisija izveidota, lai izvērtētu pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem un autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pieņemtu lēmumus par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, lai lūgtu pārvadātāju iesniegt trūkstošos dokumentus kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu.

 

Sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs – Attīstības pārvaldes vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi:

  • Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts
  • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
  • Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs komisijas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus vai nozares ekspertus

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 26.aprīļa nolikums Nr.20 Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums