Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisija
Kategorija: Komisijas

Darbība

  • komisija izskata būvju īpašnieka vai valdītāja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  iesniegumu vai domes Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus būvju vērtības līmeņa noteikšanai;
  • sniedz atzinumu būvju īpašniekam vai valdītājam par būvju vērtības līmeņa noteikšanu;
  • pēc būvju vērtības līmeņa noteikšanas sniedz priekšlikumu domes Pilsētplānošanas nodaļā par aktualizēto būvju vērtības līmeni.


Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvs

  1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists – komisijas priekšsēdētājs;
  2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
  3. Latvijas Arhitektu savienības eksperts – komisijas loceklis.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.novembra nolikums Nr.28

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.novembra lēmums Nr.538

Par Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE