Pašvaldības pabalsta personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisija
Kategorija: Komisijas

Jūrmalas pilsētas pašvaldības materiālais pabalsts personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas pilsētas tēlu un cēluši Jūrmalas pilsētas prestižu, tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas, tiek piešķirts, lai sniegt materiālu atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot pabalsta saņēmēja pamatvajadzības.

 

Pabalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs – Dace Riņķe – Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

Pabalstu piešķiršanas komisijas locekļi:

Indra Kalvāne – Administratīvās nodaļas vadītāja;

Laima Grobiņa – Labklājības pārvaldes vadītāja;

Irēna Kausiniece - Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

Egons Liepiņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

Ramona Petrika – Sabiedriskās padomes priekšsēdētāja; 

Imants Vasmanis – Izglītības pārvaldes vadītājs; 

Agnese Miltiņa - Kultūras nodaļas vadītāja; 

Jānis Rāfelds – Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs. 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE