Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
Kategorija: Komisijas

Darbība

Komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

 

Sastāvs

Komisijas sastāvā ir lēmumpieņēmēji, pašvaldības un Valsts institūciju vadītāji, NVO pārstāvji un aktīvie jaunieši:

1. Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

2. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvis;

3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts uzņēmējdarbības jautājumos; 

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs; 

5. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs;

6. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības pasākumu organizators;

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas inspektors darbā ar nepilngadīgajiem; 

8. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis; 

9. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

10. Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles vadītājs;

11. Jūrmalas Izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

12. Jūrmalas Jauniešu domes priekšsēdētājs;

13. Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvis; 

14. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktors;

15. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists;

16. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis;

17. Jūrmalas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājs.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.36  Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmums Nr.365 Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE