Darbība

Komisija izveidota, lai izvērtētu konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansējuma saņemšanai pieteiktos pasākumus un lemtu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā, piesaistot apmeklētājus un sniegtu n ozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā un Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā.

 

Sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

Attīstības pārvaldes vadītājs; 

Mārketinga pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītājs;

Izglītības pārvaldes vadītājs. 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikums Nr.14 Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikums Nr.31 Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmums Nr.140 Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu