Uzdevumi:

  • veic projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā;
  • sagatavo izvērtēšanai Vadošajai iestādei vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Sadarbības iestādei, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta Sadarbības iestādei, un iesniedz lēmuma projektu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un lēmuma pieņemšanas pamatojošo dokumentāciju;
  • izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, sagatavo izvērtēšanai Vadošajai iestādei vai Sadarbības iestādei, ja galīgās pārbaudes veikšana ir deleģēta Sadarbības iestādei, un iesniedz atzinuma projektu par izvirzīto nosacījumu izpildi vai neizpildi;
  • nodrošina efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu, kas balstīti uz risku izvērtējumu, projektu iesniegumu atlases posmā ieviešanu;
  • ziņo Vadošajai iestādei par projektu iesniegumu atlases posmā konstatētajiem pārkāpumiem;
  • nodrošina informācijas atklātību;
  • nodrošina citu Deleģēšanas līgumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai noteikto uzdevumu izpili.

 

Sastāvs 

Rita Sproģe – Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece;

Elvis Venters – Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs;

Elita Grante – Vērtēšanas komisijas sekretāre, Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļa.

 

Kontakti

e-pasts: esfvertesana@jurmala.lv
sekretāre: Elita Grante – SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 9.3.1.
tālrunis: 29322737
e-pasts: elita.grante@jurmala.lv
sekretāre: Lāsma Andruševica – SAM 4.2.2., SAM 8.1.2.
tālrunis: 25460996
e-pasts: lasma.andrusevica@jurmala.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikums Nr.50 Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums