Apbalvojumu dibināšanas mērķis ir novērtēt un izteikt atzinību fiziskām personām un personu grupām par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu.

Domes apbalvojumi ir:

  • Goda zīme;
  • Goda raksts;
  • Atzinības raksts;
  • Pateicības raksts.

 

Komisijas sastāvs:

 

Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;

Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28.septembra nolikums Nr.37 Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada
15.oktobra nolikums Nr. 38
Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28.septembra lēmums Nr. 395  Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu