Darbība

Komisija popularizē Jūrmalas pilsētas simboliku, veido vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam un izsniedz atļaujas simbolikas lietošanai.
 

Simbolikas komisijas sastāvs

Simbolikas komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;

Simbolikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītājs;

Simbolikas komisijas locekļi:
- Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;
- Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs;
- Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītājs;
- Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
- Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas galvenais mākslinieks;
- Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;
- Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja palīgs saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija nolikums Nr.33 Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmums Nr.305 Par Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas izveidi