Pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisija

Darbība

nodrošina pašvaldības iepirkumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

 

Sastāvs 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītāja vietnieks;

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vadītājs;

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikums Nr. 16 Pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmums Nr. 4 Pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvs

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE