Darbība

izvērtē pašvaldības nekustamo īpašumu cenu ietekmējošos faktorus: kadastrālo vērtību, grāmatvedības bilances vērtību un sertificētu īpašumu vērtētāju, kas saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu veic objekta vērtēšanu, iesniegtos vērtējumus, apstiprina objekta nosacīto cenu un izskata citus ar nekustamā īpašuma vērtību un atsavināšanas procesu saistītos jautājumus.

 

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikums Nr.22 Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmums Nr.77 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu