Darbība

  • izskata domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavoto informāciju un priekšlikumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • sniedz atzinumus domei lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa jautājumiem.

 

Dzīvokļu komisijas sastāvs

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs; 

Agris Bērziņš – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks; 

Jānis Ķēniņš - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs; 

Lita Fecere - Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu daļas vadītāja;

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam); 

Guna Kovaļevska – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikums Nr.32 Dzīvokļu komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmums Nr.621 Par Dzīvokļu komisiju