Komisijas locekļu galvenie pienākumi:

  • sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;

  • sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;

  • sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm;

  • koordinēt attiecīgās piesaistītās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;

  • piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās;

  • sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.


Komisijas sastāvs

komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris;

Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljona komandieris;

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieks;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikums Nr.23 Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums