Darbība

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas pilsētvides veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

 

Būvvaldes vadītāja (komisijas priekšsēdētāja) – Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja 

Locekļi:

Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore; 

Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste – Būvvaldes vadītājas vietnieks (komisijas priekšsēdētāja vietniece); 

Vitālijs Kurpelis, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs; 

Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs

 

Projektu izskatīšanas procesā piedalās Pilsētplānošanas nodaļas un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas speciālisti.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada
4.februāra nolikums Nr.32
Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada
11.februāra lēmums Nr.168
Par Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas sastāvu