Administratīvā komisija

Darbība

  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
  • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
  • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.

 

Administratīvās komisijas sastāvs:

Andra Tukāne - komisijas priekšsēdētāja;

Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;

Sanita Mieze – komisijas juriskonsulte;

Kaspars Platnieks - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs; 

Māris Hmeļnickis - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;

Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darba daļas vadītāja;

Anete Silniece - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; 

Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;

Salvis Miķelsons – Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks.

 

Kontakti

adrese: Jomas iela 17, Jūrmalā, LV-2015
e-pasts: administrativa_komisija@jurmala.lv
komisijas priekšsēdētāja: Andra Tukāne
mob. tālrunis: 29111512
e-pasts: andra.tukane@jurmala.lv
atbildīgā sekretāre: Staņislava Spila
tālrunis: 26171315
e-pasts:  stanislava.spila@jurmala.lv
komisijas sekretāre: Ilze Melgaile
tālrunis:  25729455
e-pasts:   ilze.melgaile@jurmala.lv

 

Normtīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikums Nr.29 Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmums Nr.332 Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE