Kontakti:

Valdes loceklis:

Ēriks Zaporožecs

Adrese:

Rīgas iela 1, Tukums

Tālrunis: 63123306
E-pasts: piejura@tukums.lv
Mājaslapa: www.piejuraatkritumi.lv

 

Pamatkapitāla lielums: EUR 7 084
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 36%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sabiedriskā pakalpojuma (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;

2. Atkritumu savākšanas sistēmas pilnveide.

 

Dokumenti

2016.gada 15.septembra lēmums Nr.464 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma līgums Līgums par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Janvāri" 

Vienošanās par sabiedriskā pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri” 

Gada pārskati SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"” gada pārskats par 2019.gadu 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"” gada pārskats par 2018.gadu 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"” gada pārskats par 2017.gadu 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"” gada pārskats par 2016.gadu 
Papildu ziņas par līdzdalību  Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmums Nr.287 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””"