Kontakti:

Biļešu kases tālrunis: 67762005
E-pasts: info@dzintarukoncertzale.lv
Valdes loceklis: Guntars Ķirsis

Reģistrācijas Nr. 

40003378932
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis: 67762092
Mājaslapa: www.dzintarukoncertzale.lv 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" apsaimnieko Dzintaru koncertzāli, sniedz ieguldījumu kultūras attīstībā un kultūras norišu veicināšanā un Jūrmalas pilsētas un kultūras dzīves popularizēšanā, kā arī veic saimniecisku darbību.

 

Pakalpojumi Pieprasīšanas kārtība
Dzintaru koncertzāles telpu iznomāšana rakstisks pieteikums par datuma rezervāciju, norādot paredzamā pasākuma žanru un, ja zināms, tad mākslinieku, kurš uzstāsies, pieteikumā jānorāda kontaktinformācija
tirdzniecības vietas noma rakstisks pieteikums, norādot paredzamo preci tirdzniecībai, tirdzniecības vietas apraksts (paviljons, telts vai galds utt.)
reklāmas materiālu (afišu) izvietošana Jūrmalas pilsētā

klients, kurš vēlas izvietot reklāmas materiālu Jūrmalas pilsētā, Dzintaru koncertzāles birojā (vai pa faksu, vai e-pastu) var saņemt anketu, kurā norādītas afišu izlīmēšanas vietas un cenas.  Pēc anketas aizpildīšanas klientam tiek izrakstīts rēķins. Afišas tiek izlīmētas pēc izrakstītā rēķina apmaksas.

 

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 071 712 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā;

2. Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība un kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā;

3. Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība.

Dokumenti

2016.gada 15.septembra lēmums Nr.463 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmums Nr.170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

Pārvaldes deleģēšanas līgums ar Dzintaru koncertzāli 

Vienošanās par grozījumiem Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā 

Gada pārskati SIA “Dzintaru koncertzāle” gada pārskats par 2019.gadu 
SIA “Dzintaru koncertzāle” gada pārskats par 2018.gadu 
SIA “Dzintaru koncertzāle” gada pārskats par 2017.gadu 
SIA “Dzintaru koncertzāle” gada pārskats par 2016.gadu 

Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

2019.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2018.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2017.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2016.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā