Kontakti

Avārijas dienests: 67762550
Valdes loceklis:  Vilmārs Freimanis

Reģistrācijas Nr. 

42803002568
Adrese: Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis (sekretāre): 67762551 
Fakss: 67147450
E-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv
Mājaslapa: www.jurmalasgaisma.lv

 

Galvenās funkcijas

 • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, t.sk., apgaismes ierīču projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, demontāža un apsekošana;
 • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un apsaimniekošana.

 

Pakalpojumi

 • elektrolīniju projektēšana, izbūve un rekonstrukcija;
 • luksoforu projektēšana un objektu izbūve;
 • satiksmes ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 • darba vietu aprīkošana uz ceļiem ar satiksmes ceļa zīmēm;
 • apgaismošanas elektrotīklu apkalpošana;
 • svētku apgaismojuma un dekoru uizstādīšana;
 • elektriskie mērījumi;
 • tehnisko noteikumu izsniegšana apgaismošanai sakarā ar dažādu objektu izbūvi;
 • projektu saskaņošana;
 • esošo apgaismošanas elektrisko kabeļu uzrādīšana dabā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pasūtītāja iesniegums, pēc tam tiek norādīts, kādi katrā konkrētajā gadījumā vēl nepieciešami dokumenti.


Pamatkapitāla lielums: EUR 989 098 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšana un tīklu paplašināšana;

2. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana.

 

Dokumenti

2016.gada 21.janvāra lēmums Nr.2 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”
Gada pārskati SIA “Jūrmalas gaisma” gada pārskats par 2019.gadu 
SIA “Jūrmalas gaisma” gada pārskats par 2018.gadu 
SIA “Jūrmalas gaisma” gada pārskats par 2017.gadu 
SIA “Jūrmalas gaisma” gada pārskats par 2016.gadu 
Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2019.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2018.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2017.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2016.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā