Kontakti

Diennakts avārijas tālruņi: dispečeri Kauguros – 67147044
dispečeri Dubultos – 67751222 
Klientu apkalpošanas speciālists: 67147141
E-pasts: info@jurmalassiltums.lv
Valdes priekšsēdētājs: Valdis Vītoliņš

Reģistrācijas Nr. 

42803008058
Adrese: Slokas iela 47a, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis: 67760800
Fakss: 67147138
Mājaslapa: www.jurmalassiltums.lv

 

Galvenās funkcijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” uz licenču pamata veic:

  • siltumenerģijas ražošanu;
  • siltumenerģijas pārvadi un sadali;
  • siltumenerģijas realizāciju;
  • ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi, remontu un montāžu,
  • siltumtīklu remontu un montāžu.

SIA „Jūrmalas siltums” minētos pakalpojumus sniedz gan fiziskām, gan juridiskām personām uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata. Par siltumenerģijas piegādi un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu SIA „Jūrmalas siltums” līgumus slēdz tikai ar ēku īpašnieku vai valdītāju.

 

Pakalpojumi

SIA "Jūrmalas siltums" izskata iespēju nodrošināt siltumu jebkuram objektam Jūrmalā, kā arī nodrošina objekta iekšējās siltumapgādes sistēmas tehnisko apkopi.

 

Pamatkapitāla lielums: EUR 5 477 111 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgāde) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;

2. Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija;

3. Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā.

 

Dokumenti

2016.gada 15.septembra lēmums Nr.465 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma līgums Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā 
Gada pārskati SIA “Jūrmalas siltums” gada pārskats par 2019.gadu 
SIA “Jūrmalas siltums” gada pārskats par 2018.gadu 
SIA “Jūrmalas siltums” gada pārskats par 2017.gadu 
SIA “Jūrmalas siltums” gada pārskats par 2016.gadu 
Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2019.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2018.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2017.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2016.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā