Kontakti:

Avārijas dienests:  Dzintaros (Priedaine-Asari): 67751045, 67811380
Kauguros (Vaivari-Ķemeri): 67733188
Abonentu daļa: 67811364
Tehniskā daļa: 67811363
Valdes priekšsēdētājs: Andis Rencis

Reģistrācijas Nr. 

40003275333
Adrese: Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis: 67811362
Fakss: 67811376
E-pasts: info@jurmalasudens.lv
Mājaslapa: www.jurmalasudens.lv

 

Darbība

 • nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas teritorijā,
 • uztur un atjauno esošās komunikācijas un iekārtas,
 • uztur darba kārtībā ugunsdzēsības hidrantus,
 • veic pastāvīgu dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.

 

Pakalpojumi

 • Jaunu vai rekonstruējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, būvniecība, pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā.
 • Līguma noslēgšana.
 • Ūdens daudzuma uzskaite.
 • Notekūdeņu uzskaite.
 • Norēķini par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
 • Avāriju likvidēšana: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" lokalizē un likvidē pilsētas ielu tīklu avārijas, veicot tālākos remontus. Privātīpašnieka vai apsaimniekotāja teritorijā – tikai lokalizē avārijas, par remonta darbiem atbild ēkas, zemesgabala īpašnieks. SIA "Jūrmalas ūdens" piedāvā īpašniekiem vai māju apsaimniekotājiem noslēgt līgumu par objekta komunikāciju apkalpošanas avāriju gadījumā un vienoties ar sabiedrību par veicamo darbu apjomu pēc avāriju lokalizēšanas.
   

Pamatkapitāla lielums: EUR 28 701 320 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;

2. Ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā;

3. Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana.

 

Dokumenti

2016.gada 15.septembra lēmums Nr.466 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA "Jūrmalas ūdens"

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma līgums

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā 
Gada pārskati SIA “Jūrmalas ūdens” gada pārskats par 2019.gad
SIA “Jūrmalas ūdens” gada pārskats par 2018.gadu 
SIA “Jūrmalas ūdens” gada pārskats par 2017.gadu 
SIA “Jūrmalas ūdens” gada pārskats par 2016.gadu 
Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2019.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2018.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2017.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2016.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā