Kontakti

Tālruņi: 67736350, 20039593 (mob.) – uzziņas, reģistratūra
67736212 – bērnu nodaļa
67733135 – zobārstniecības nodaļa
Valdes loceklis: Gundars Prolis

Reģistrācijas Nr. 

40003219995
Adrese: Raiņa iela 98a, Jūrmalā, LV 2016
Tālrunis: 67736355 – administrācija
E-pasts: kvc@kvc.lv
Mājaslapa: www.kvc.lv

 

Galvenās funkcijas

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" veic primāro un sekundāro veselības aprūpi - iedzīvotāju primārā veselības aprūpe, diagnostika, ārstēšana, veselības aprūpe mājās - saskaņā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 2000. gada 23. augusta rīkojumu Nr.240 ”Par primārās veselības aprūpes organizācijas un apmaksas kārtību”.

 

Pakalpojumi

 • ģimenes ārstu, pediatru, kardiologa, ķirurga, urologa, ginekologa, psihiatra, neirologa, oftalmologa, otolaringologa, dermatovenerologa izmeklēšana, ārstēšana, profilakse, konsultācijas;
 • funkcionālā diagnostika;
 • fizikālā terapija;
 • laboratorijas izmeklējumi;
 • radioloģijas izmeklējumi;
 • ultrasonogrāfija;
 • mammogrāfija;
 • injekcijas, infūzijas;
 • veselības aprūpe mājās;
 • zobārstniecība – izmeklēšana, konsultācijas, ārstēšana, profilakse, zobu ekstrakcijas – maksas pakalpojums, bērniem līdz 18 g.vecumam - bezmaksas;
 • mutes veselības centrs – zobu higiēnista pakalpojumi: maksas pakalpojums, bērniem līdz 18 g.vecumam – bezmaksas;
 • maksas pakalpojumu sniegšana pirmsārsta kabinetā;
 • vakcinēšanas kabinets:
  - pretgripas vakcīna – maksas pakalpojums;
  - vakcīna pret ērču encefalītu – maksas pakalpojums;
  - vakcīna pret difteriju – bezmaksas pakalpojums.
 
Pamatkapitāla lielums: EUR 1 407 918 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1.  Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;

2. Veselīga dzīvesveida veicināšana.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmums nr.467 Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmums Nr.406 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14.jūlija lēmums Nr.310 Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
Pārvaldes deleģēšanas līgums ar PSIA "Kauguru veselības centrs" 
Gada pārskati PSIA “Kauguru veselības centrs” gada pārskats par 2019.gadu 
PSIA “Kauguru veselības centrs” gada pārskats par 2018.gadu 
PSIA “Kauguru veselības centrs” gada pārskats par 2017.gadu 
PSIA “Kauguru veselības centrs” gada pārskats par 2016.gadu 

Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

2019.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2018.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2017.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 

2016.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā