Kontakti
Tālruņi: 67732623 – uzziņas (uzņemšana)
27882203 – sociālais darbinieks
25774415 – mācību pakalpojumi
e-pasts: info@vsacsloka.lv
valdes loceklis: Gundars Prolis

Reģistrācijas Nr. 

50003220021
adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmalā, LV 2011
tālrunis/fakss: 67732482
mājaslapa: www.slokasslimnica.lv

 

Darbība un pakalpojumi (maksas pakalpojumi):

 • veselības aprūpes un  sociālās aprūpes nodaļa,
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa,
 • pansionāta nodaļa (slimniekiem ar garīga rakstura traucējumiem);
 • dienas stacionārs,
 • mājas aprūpe,
 • zobārstniecība,
 • ultrasonogrāfija,
 • fizioterapeita un fizikālās terapijas pakalpojumi,
 • podiatra (nagu kopšanas) pakalpojumi;
 • atelpas brīža pakalpojums.

 

Papildu piedāvājumi:

 • specializētā transporta pakalpojumi smagu slimnieku pārvadāšanai,
 • profesionālās tālākizglītības un pilnveides iespējas piedāvā struktūrvienība "Praktikums", reģistrēta Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā. Ārstniecības personām, pedagogiem un sociālā darba speciālistiem ir iespējas apgūt 44 dažādas izglītības programmas, kā arī iegūt 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju valsts licencētā programmā.
 
Pamatkapitāla lielums: EUR 1 759 734 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs
 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;

2. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība.

 

Dokumenti

2016.gada 15.septembra lēmums Nr.467 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
Gada pārskati PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” gada pārskats par 2019.gadu 
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” gada pārskats par 2018.gadu 
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” gada pārskats par 2017.gadu 
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” gada pārskats par 2016.gadu 
Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2019. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2018. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2017. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā 
2016. gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā