Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties zemes vienības Lielupe ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsolei ar mērķi – peldlīdzekļu piestātnes izveidošana, ūdenssporta organizēšana uz 10 gadiem.

Izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.600 “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu”.

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei līdz 2019.gada 22.novembrim plkst. 16.00.

Izsole noteikta:

2019.gada _26.novembrī plkst.:10.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 26.11.2019 10:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 11.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.11.2019
Statuss
Bez rezultāta