Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, atsavināšanu

https://www.jurmala.lv/docs/k17/l/k170409.htmJūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 010 1403, kopējā platība 2880 m2, divām pamatceltnēm, kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003, kopējā platība  914,20 m2 un 132,20 m2, noliktavas, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002, kopējā platība 198,10 m2, palīgceltnes – šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004, kopējā platība  87,80 m2.

Trešās izsoles sākumcena -  247800 EUR. Izsoles solis – 12390 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas – 24780 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu līdz 12 (divpadsmit)  mēnešiem.

Izsole notiks 2017.gada 12.jūlijā plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 7.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909. 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 12.07.2017 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 25.05.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.07.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE