Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, kopējā platība 2819 m2.

Trešās izsoles sākumcena -  119000 EUR. Izsoles solis – 5950 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas – 11900 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu līdz 12 (divpadsmit)  mēnešiem.

Izsole notiks 2017.gada 12.jūlijā plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 7.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909. 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 12.07.2017 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 25.05.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.07.2017 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE