Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā atsavināšanu

http://www.jurmala.lv/docs/j16/l/j160628.htmJūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Tērbatas ielā 46A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 2002, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 020 2002, kopējā platība 1169 m2 un siltuma mezgla ēkas, kadastra apzīmējums 1300 020 2002 001, kopējā platība 266,4 m2.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 78 000 EUR. Izsoles solis – 5460 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 7800 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 19.oktobrī plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 19.10.2016 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.10.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 14.10.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

Lēmuma pieņemšanas datums 25.11.2016
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE