Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2018. gada 18. decembra domes ārkārtas sēdi iesniegti šāds saistošo noteikumu projekts:

- Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetu

Saturs; Ienākumi-Izdevumi; Atšifrējumi; Tāme Nr.1; Tāme Nr.3; Tāme Nr.4; Tāme Nr.5; Tāme Nr.6; Tāme Nr.7; Tāme Nr.8; Tāme Nr.9; Tāme Nr.10.