Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2021.gada 28.janvāra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: