Jūrmalas pilsētas domes ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas, kas paredzēta Jūrmalas pilsētas domes iekšējai lietošanai, pieejamību privātpersonām, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta trešo daļu, 6., 7., 8.pantu, 9.panta trešo daļu, 11.panta ceturto daļu, 16.panta pirmo punktu, ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts atbilstoši sarakstam, skat., pielikumu.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2018
PILSĒTAS KARTE