Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
550 Lēmums
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu
22.11.2018
551 Lēmums
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „ Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā ” noslēgumu
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „ Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā ” noslēgumu
22.11.2018
552 Lēmums
Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” īstenošanu
Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” īstenošanu
22.11.2018
553 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
22.11.2018
554 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā ) īstenošanā”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā ) īstenošanā”
22.11.2018
555 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr.312 “Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr.312 “Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”
22.11.2018
556 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
22.11.2018
557 Lēmums
Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu
Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu
22.11.2018
558 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr. 218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumā Nr. 218 “Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”
22.11.2018
559 Lēmums
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
22.11.2018
560 Lēmums
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “ Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība ” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “ Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība ” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai
22.11.2018
561 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”
22.11.2018
562 Lēmums
Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ” projekta „ Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu
Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ” projekta „ Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu
22.11.2018
563 Lēmums
Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “ Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai ” noslēgumu
Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “ Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai ” noslēgumu
22.11.2018
564 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
22.11.2018
565 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
22.11.2018
566 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”
22.11.2018
567 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
22.11.2018
568 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā
22.11.2018
569 Lēmums
Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā
22.11.2018
570 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.11.2018
571 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.11.2018
572 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā
22.11.2018
573 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
22.11.2018
574 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu
22.11.2018
575 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu
22.11.2018
576 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu
22.11.2018
577 Lēmums
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā
22.11.2018
578 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
22.11.2018
579 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
22.11.2018
580 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas iela 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas iela 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
22.11.2018
581 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
22.11.2018
582 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
22.11.2018
583 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
584 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
585 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
586 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53 , Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53 , Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
587 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
588 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7 , Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7 , Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
589 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
590 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.11.2018
591 Lēmums
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu
22.11.2018
592 Lēmums
Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
22.11.2018
593 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā
22.11.2018
594 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā
22.11.2018
595 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā
Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā
22.11.2018
596 Lēmums
Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
22.11.2018
597 Lēmums
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
22.11.2018
598 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu
22.11.2018
599 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu
22.11.2018