Pieņemts
Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
273 Lēmums
Par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019”
Par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019”
20.06.2019
274 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
20.06.2019
275 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu
20.06.2019
276 Lēmums
Par Koku vērtēšanas komisiju
Par Koku vērtēšanas komisiju
20.06.2019
277 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomis
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomis
20.06.2019
278 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
20.06.2019
279 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
20.06.2019
280 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”
20.06.2019
281 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”
20.06.2019
282 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
20.06.2019
283 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”
20.06.2019
284 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”
20.06.2019
285 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
20.06.2019
286 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”
20.06.2019
287 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””
20.06.2019
288 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”
20.06.2019
289 Lēmums
Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu
Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu
20.06.2019
290 Lēmums
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu
20.06.2019
291 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „ A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „ A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu
20.06.2019
292 Lēmums
Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu
Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu
20.06.2019
293 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā
20.06.2019
294 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā
20.06.2019
295 Lēmums
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā
20.06.2019
296 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
20.06.2019
297 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
20.06.2019
298 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā
20.06.2019
299 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
20.06.2019
300 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
20.06.2019
301 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu
20.06.2019
302 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
20.06.2019
303 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
20.06.2019
304 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
20.06.2019
305 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
20.06.2019
306 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
20.06.2019
307 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
20.06.2019
308 Lēmums
Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu
Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu
20.06.2019
309 Lēmums
Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu
Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu
20.06.2019
310 Lēmums
Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
20.06.2019
311 Lēmums
Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
20.06.2019
312 Lēmums
Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu
Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu
20.06.2019
313 Lēmums
Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)
Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)
20.06.2019
314 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
20.06.2019
315 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
20.06.2019
316 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
20.06.2019
317 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā
20.06.2019
318 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā
20.06.2019
319 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā
20.06.2019
320 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā
20.06.2019
321 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā
20.06.2019
322 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā
20.06.2019