Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
1 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu
24.01.2019
2 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”
24.01.2019
3 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
24.01.2019
4 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
24.01.2019
5 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu
24.01.2019
6 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
24.01.2019
7 Lēmums
Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu
Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu
24.01.2019
8 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
24.01.2019
9 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2018.gadā noslēgumu
24.01.2019
10 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” noslēgumu
24.01.2019
11 Lēmums
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā
24.01.2019
12 Lēmums
Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā
24.01.2019
13 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā
24.01.2019
14 Lēmums
Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā
24.01.2019
15 Lēmums
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
24.01.2019
16 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
24.01.2019
17 Lēmums
Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”
Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”
24.01.2019
18 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu
24.01.2019
19 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā
24.01.2019
20 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu
Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu
24.01.2019
21 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma statusa maiņu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma statusa maiņu
24.01.2019
22 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 32-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 32-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
24.01.2019
23 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
24.01.2019
24 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
24.01.2019
25 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
24.01.2019
26 Lēmums
Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
24.01.2019
27 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu
24.01.2019
28 Lēmums
Par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli
Par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli
24.01.2019
29 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
30 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
31 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
32 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
33 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
34 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
35 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
24.01.2019
36 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
37 Lēmums
Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
38 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
39 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
40 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
41 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
42 Lēmums
Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
43 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
44 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
45 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
46 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
24.01.2019
47 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā
24.01.2019
59 Lēmums
Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu
Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu
21.02.2019
1 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

24.01.2019
2 Saistošie noteikumi
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

24.01.2019