Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
403 Lēmums
Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā
Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā
29.08.2019
404 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
29.08.2019
405 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
29.08.2019
406 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
29.08.2019
407 Lēmums
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” noslēgumu
29.08.2019
408 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”
29.08.2019
409 Lēmums
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
29.08.2019
410 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu
29.08.2019
411 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”
29.08.2019
412 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
29.08.2019
413 Lēmums
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
29.08.2019
414 Lēmums
Par sportista līdzfinansēšanu
Par sportista līdzfinansēšanu
29.08.2019
415 Lēmums
Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā
29.08.2019
416 Lēmums
Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā
29.08.2019
417 Lēmums
Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā
29.08.2019
418 Lēmums
Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā
29.08.2019
419 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā
29.08.2019
420 Lēmums
Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā
29.08.2019
421 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr. 394 “ Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu ”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr. 394 “ Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu ”
29.08.2019
422 Lēmums
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu
29.08.2019
423 Lēmums
Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
29.08.2019
424 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
29.08.2019
425 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
29.08.2019
426 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
29.08.2019
427 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”
29.08.2019
428 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā
29.08.2019
429 Lēmums
Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību
Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību
29.08.2019
430 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
29.08.2019
431 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā
29.08.2019
432 Lēmums
Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā
Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā
29.08.2019
433 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
29.08.2019
434 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu
Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, apstiprināšanu
29.08.2019
435 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
436 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
437 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
438 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
439 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
440 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
441 Lēmums
Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
29.08.2019
442 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
29.08.2019
443 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
29.08.2019
444 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
29.08.2019
445 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
446 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
447 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
448 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
449 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
450 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
451 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019
452 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
29.08.2019