Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
166 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
22.04.2021
167 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””
22.04.2021
168 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
22.04.2021
169 Lēmums
Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu
Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu
22.04.2021
170 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu
22.04.2021
171 Lēmums
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
22.04.2021
172 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
22.04.2021
173 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”
22.04.2021
174 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
22.04.2021
175 Lēmums
Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198, atsavināšanu
Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG8198, atsavināšanu
22.04.2021
176 Lēmums
Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā
22.04.2021
177 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā
22.04.2021
178 Lēmums
Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
22.04.2021
179 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.04.2021
180 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.04.2021
181 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.04.2021
182 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
22.04.2021
183 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem
22.04.2021
184 Lēmums
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
22.04.2021
185 Lēmums
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
22.04.2021
186 Lēmums
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
22.04.2021
187 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
22.04.2021
188 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
22.04.2021
189 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
22.04.2021
190 Lēmums
Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
22.04.2021
191 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
22.04.2021
192 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
22.04.2021
193 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
22.04.2021
194 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
22.04.2021
195 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
22.04.2021
196 Lēmums
Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu
22.04.2021
197 Lēmums
Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
22.04.2021
198 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā
22.04.2021
199 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā
22.04.2021
200 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā
22.04.2021
201 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā
22.04.2021
202 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā
22.04.2021
203 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai
22.04.2021
204 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu
22.04.2021
205 Lēmums
Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu
Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu
22.04.2021
206 Lēmums
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
22.04.2021
207 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā
22.04.2021
208 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA1) atklātā projektu konkursā
22.04.2021
209 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.04.2021
210 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.04.2021
211 Lēmums
Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.04.2021
212 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
22.04.2021
213 Lēmums
Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā
Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā
22.04.2021
21 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”
22.04.2021
22 Saistošie noteikumi
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem
22.04.2021