Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
106 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
25.03.2021
107 Lēmums
Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem
Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem
25.03.2021
108 Lēmums
Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā
Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā
25.03.2021
109 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”
25.03.2021
110 Lēmums
Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā
Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā
25.03.2021
111 Lēmums
Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
25.03.2021
112 Lēmums
Par piekrišanu grozījuma izdarīšanai nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtos
Par piekrišanu grozījuma izdarīšanai nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” statūtos
25.03.2021
113 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā
25.03.2021
114 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā
25.03.2021
115 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”
25.03.2021
116 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
25.03.2021
117 Lēmums
Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 12.kārtas atklātajā projektu iesniegumu konkursā
Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 12.kārtas atklātajā projektu iesniegumu konkursā
25.03.2021
118 Lēmums
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
25.03.2021
119 Lēmums
Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā
25.03.2021
120 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā
25.03.2021
121 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā
25.03.2021
122 Lēmums
Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Bērzaunes ielā 1, Jūrmalā
25.03.2021
123 Lēmums
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju
25.03.2021
124 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”
25.03.2021
125 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”
25.03.2021
126 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754 “Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754 “Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””
25.03.2021
127 Lēmums
Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu
Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu
25.03.2021
128 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25.03.2021
129 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā
25.03.2021
130 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu
Par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu
25.03.2021
131 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.03.2021
132 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.03.2021
133 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 - 3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 - 3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
25.03.2021
134 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 -28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 -28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
25.03.2021
135 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
25.03.2021
136 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.03.2021
137 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pārjaunojuma līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pārjaunojuma līguma noslēgšanu
25.03.2021
138 Lēmums
Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.03.2021
139 Lēmums
Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.03.2021
140 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
25.03.2021
141 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
25.03.2021
142 Lēmums
Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
25.03.2021
143 Lēmums
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 36 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 36 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
25.03.2021
144 Lēmums
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 28 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 28 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
25.03.2021
145 Lēmums
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 17 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 17 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
25.03.2021
146 Lēmums
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 18 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 18 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu
25.03.2021
147 Lēmums
Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu
25.03.2021
148 Lēmums
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā nomu
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā nomu
25.03.2021
149 Lēmums
Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu
Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu
25.03.2021
150 Lēmums
Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā
Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā
25.03.2021
151 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā
25.03.2021
152 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 1, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 1, Jūrmalā
25.03.2021
153 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15A, Jūrmalā
25.03.2021
154 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā
25.03.2021
155 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 45B, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 45B, Jūrmalā
25.03.2021