Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
decembris 2017
01 decembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
05 decembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

G.Ose

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

05 decembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
05 decembris
2017 gads
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
05 decembris
2017 gads
otrdiena
12.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

05 decembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
05 decembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Nolikums par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu.

G.Ušpele

 1.  

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu.

 

05 decembris
2017 gads
otrdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām un iespējamo finansējuma apmēru studentu studiju maksas segšanai vai ikmēneša stipendija piešķiršanai

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas sadarbības līgumu ar biedrību “Jūrmalai un sportam”

S.Bērziņš

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana" noslēgumu

K.Ojala

 1.  

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

I.Auniņa

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta "Veidosim nākotni" īstenošanu un projekta 2018.gada budžeta pieprasījumu

M.Trofimova

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par  būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

 

 1.  

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības.

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr. 480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18  apstiprināšanu”

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu zemei, nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas veic saimniecisko darbību izīrējot nekustamo īpašumu

A.Lindermane

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” apstiprinātajā 2017.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta „Tikai uz augšu!”  noslēgumu

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasēs

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k-15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

 

 1.  

Par grozījumiem 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu iela 15, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemes gabala Valteru prospektā 54, Jūrmalā, labiekārtošanu un uzturēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 

 

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
08 decembris
2017 gads
piektdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

K.Martinsone

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem

J.Rāfelds

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

 

08 decembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
10 decembris
2017 gads
svētdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss 2” – “Old school”

10 decembris
2017 gads
svētdiena
11.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Copmans un dēli” – “Kauguri”

10 decembris
2017 gads
svētdiena
13.00
Latvijas čempionāta Nacionālās līgas 2. divīzijas spēle volejbolā vīriešiem
Pumpuru vidusskolas sporta zālē, Kronvalda ielā 8
Latvijas čempionāta Nacionālās līgas 2. divīzijas spēle volejbolā vīriešiem

“VK Jūrmala/T” – “Jēkabpils juniori/JSS”

10 decembris
2017 gads
svētdiena
15.30
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm
Lapmežciema sporta kompleksā Liepu ielā 2
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm

U14 “Jūrmala” – “Daugavpils”

10 decembris
2017 gads
svētdiena
15.30
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm

U17 “Jūrmala” – “Daugavpils”

12 decembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
12 decembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas centrālās bibliotēkas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

S.Brence

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

A.Tukāne

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta "Veidosim nākotni" īstenošanu

I.Kausiniece

 1.  

Par Ernst & Young sākotnējās revīzijas ieteikumiem

Ernst & Young Baltic SIA

12 decembris
2017 gads
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 decembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 decembris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
14 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
14 decembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

11.10

 1.  

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu

G.Ušpele

 

 1.  

Nolikums par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

 

11.15

 1.  

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

G.Ose

11.20

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” noslēgumu

B.Birzniece

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (autoskolu ēkas)

 

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Jaundubultu vidusskolas ēka)

 

11.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

11.30

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

11.35

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

A.Tukāne

11.40

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” īstenošanu

I.Kausiniece

11.45

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” noslēgumu

G.Liepiņa

11.50

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

I.Ose

11.55

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

S.Bērziņš

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

J.Rāfelds

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

 

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

 

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem

 

12.00

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

K.Martinsone

12.05

 1.  

Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums

K.Zelicka

12.10

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma dzīvojamo telpu apmaiņu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

D.Rožāne

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

 

12.20

 1.  

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lefkoju ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

 

 

 1.  

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu 9

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par  detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai - pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu  publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2B apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu”

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k -15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7 otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Grozījumi 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

 

15 decembris
2017 gads
piektdiena
11.00
Apvienotās komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

L.Anteina

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžetu

I.Brača

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2018.gadā īstenojamo projektu finansēšanas plānu un projektu budžetu atšifrējumu pa aktivitātēm apstiprināšanu

 

15 decembris
2017 gads
piektdiena
11.00
Jomas ielā 17
15 decembris
2017 gads
piektdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 decembris
2017 gads
piektdiena
12.00
Peldēšanas sacensības
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinā, Rūpniecības ielā 13
Peldēšanas sacensības

“Pirmais burbulis”

16 decembris
2017 gads
sestdiena
09.30
Mežmalas vidusskolā Rūpniecības ielā 13
Jūrmalas pilsētas atklātais “Ziemassvētku turnīrs 2017” mākslas vingrošanā
16 decembris
2017 gads
sestdiena
11.00
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēle meitenēm

“Jūrmala” – “BS Ogre”

16 decembris
2017 gads
sestdiena
12.00
Jūrmalas Sporta skolas atklātais turnīrs hokejā
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1

U9 vecuma grupā

16 decembris
2017 gads
sestdiena
14.00
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
16 decembris
2017 gads
sestdiena
15.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Klondaika” – “Fēnikss”

17 decembris
2017 gads
svētdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss” - "Kauguri"

17 decembris
2017 gads
svētdiena
12.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Old school” – “dizainaseta.lv”

17 decembris
2017 gads
svētdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Copmans un dēli” – “Ugunsūdens”

17 decembris
2017 gads
svētdiena
15.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

BK “Celtnieks” – “ieliecmaisā.lv”

18 decembris
2017 gads
pirmdiena
10.00
Dubultu prosp.1
18 decembris
2017 gads
pirmdiena
16.00
Jūrmalā, Raiņa ielā 50
19 decembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam” 

L.Anteina

11.15

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu

I.Brača

11.30

3.

Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

B.Birzniece

19 decembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
19 decembris
2017 gads
otrdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
19 decembris
2017 gads
otrdiena
20.45
Neatkarīgā amatieru hokeja līga
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1
Neatkarīgā amatieru hokeja līga

5.līgas spēle "Jūras Lauvas/Adria 19" - "Panthers"

20 decembris
2017 gads
trešdiena
11.00
Pumpuru vidusskolas sporta zālē, Kronvalda ielā 8
Jūrmalas Sporta skolas Atklātais turnīrs handbolā
20 decembris
2017 gads
trešdiena
19.00
Baltijas basketbola līgas spēle
Lapmežciema sporta kompleksā Liepu ielā 2
Baltijas basketbola līgas spēle

“BK Jūrmala” – "Vytautas"

20 decembris
2017 gads
trešdiena
20.00
Neatkarīgā amatieru hokeja līga
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1
Neatkarīgā amatieru hokeja līga

Veterāni 40+ “ad Systems 40+” – “RIETUMU 40+" 

21 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
22 decembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
23 decembris
2017 gads
sestdiena
19.30
OlyBet Latvijas basketbola līgas spēle
OlyBet Latvijas basketbola līgas spēle

“Jūrmala” – “VEF Rīga”

Plānotā mājas spēle tiks aizvadīta sporta namā "Daugava", Krišjāņa Barona ielā 107, Rīga

26 decembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Kauguru vidusskolas zālē Raiņa ielā 118
Jūrmalas Ziemassvētku sacensības galda tenisā
27 decembris
2017 gads
trešdiena
10.00
Jūrmalas Sporta skolas atklātais turnīrs hokejā
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1
Jūrmalas Sporta skolas atklātais turnīrs hokejā

U16 vecuma grupā

28 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalas Sporta skolas atklātais turnīrs hokejā
Majoru sporta laukumā Rīgas ielā 1
Jūrmalas Sporta skolas atklātais turnīrs hokejā

U16 vecuma grupā

28 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
29 decembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
29 decembris
2017 gads
piektdiena
15.00
Peldēšanas sacensības
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinā, Rūpniecības ielā 13
Peldēšanas sacensības

“Ziemassvētku čempionāts”

30 decembris
2017 gads
sestdiena
17.00
OlyBet Latvijas basketbola līgas spēle
OlyBet Latvijas basketbola līgas spēle

“Jūrmala” – “BK Ogre”

Plānotā mājas spēle tiks aizvadīta sporta namā "Daugava", Krišjāņa Barona ielā 107, Rīga

31 decembris
2017 gads
svētdiena
23.00
Jaunā gada sagaidīšana
Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110