Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Mare”
20.06.2018
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
• Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
Starptautiskā senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
"Vīnes filharmoniķi" un Elīna Garanča
20.06.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Agneses Bules izstāde “Latviešu sapnis sapņo par Latviju”
10.05.2018 - 22.06.2018
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
novembris 2017
01 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
01 novembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
02 novembris
2017 gads
ceturtdiena
09.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas budžeta projektu 2018.gadam

G.Kovaļevska

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu programmā "Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi"

L.Stāmere

02 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
03 novembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
07 novembris
2017 gads
otrdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

K.Martinsone

 1.  

Par Sporta servisa centra programmu “Sporta pasākumi”, “Sporta veidu attīstība” un “Sporta attīstība un publicitātes pasākumi” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

J.Rāfelds

 1.  

Par Jūrmalas BJIC projekta „Proti un Dari” 2018.gada budžeta pieprasījumu.

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas BJIC projekta „Be prepared” 2018. gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas BJIC projekta „Labi_OK” 2018. gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas BJIC projekta „Fingerprints of Culture_Kultūras pirkstu nospiedums” 2018. gada budžeta pieprasījumu

 

07 novembris
2017 gads
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
07 novembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
08 novembris
2017 gads
trešdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” 2017.gadā organizēto pasākumu nosaukumu maiņu

G.Ķirsis

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” 2017.gadā organizēto pasākumu izmaksu palielinājumu

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenojamo projektu 2018.gada budžeta pieprasījumu

I.Kausiniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas Eiropas savienības Erasmus+ programmas projekta „Vēro, dalies, audz” 2018.gada budžeta projekta atbalstīšanu

I.Ose

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2018.gada budžeta projekta atbalstīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas budžeta projektu 2018.gadam

E.Blūms

 1.  

Par Slokas pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam

G.Miķelsons

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” budžeta projektu 2018.gadam

S.Limba

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas budžeta projektu 2018.gadam

S.Brence

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas iestādes „Podziņa” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

A.Auziņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.20.1.

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2018.gada budžeta projektu

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” 2018.gada budžeta projektu

M.Šteimane

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2018.gada budžeta projektu

I.Kārkliņa

 1.  

Par sākumskolas „Ābelīte” 2018.gada budžetu 

N.Zarāne

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2018. gada budžeta projektu

T.Vaišļa

 1.  

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikuma projekts

K.Zelicka

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.52 „Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

V.Klāsone

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 2018.gada budžeta projektu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr. 742 „Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu       

M.Vīnberga

 1.  

Par Jaundubultu vidusskolas 2018.gada budžeta apstiprināšanu

Ē.Annuškāns

08 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” budžeta pieprasījumu 2018.gadam

J.Artemjevs

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

 

 1.  

Par projekta ““Accelerate SUNShINE” (SUNShINE paātrināšana) 2018.gada budžeta pieprasījumu

L.Anteina

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas domes būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums” un lēmuma par “Jūrmalas pilsētas domes būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvs”  apstiprināšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Iecavas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu"

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, Bulduri 1206, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma  grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 13000080101 daļai - pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

08 novembris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” 2018.gada budžeta projektu

K.Andersone

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2018. gada budžeta projektu

L.Rokjāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā 

L.Grobiņa

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Labklājības pārvaldes 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskās atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei’’  Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/008 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 2018. gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.3.kategorijas 2018.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

R.Dakša

 1.  

Par 2018.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa kategorijas “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” izvirzītajām prioritātēm

D.Kulagina

 1.  

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. ”Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta ”Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids”  2018. gada budžeta pieprasījumu

I.Urdziņa-Merca

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības iestādēm

P.Ratnieks

09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu

A.Auziņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” budžeta projektu 2018.gadam

G.Ķirsis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2018. gada budžetu

A.Zubkovska

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta un mērķdotācijas tāmēs

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

I.Černaja

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2018.gada budžeta projektu

V.Reisa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām un iespējamo finansējuma apmēru studentu studiju maksas segšanai vai ikmēneša stipendija piešķiršanai

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” 2018.gada budžeta projektu

A.Berkoviča

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” 2018.gada budžeta apstiprināšanu

S.Verze

 1.  

Par finansiālu atbalstu sportistei Arinai Baikovai un viņas trenerei

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par izmaiņām Majoru vidusskolas pamatbudžeta un mērķdotāciju tāmē

I.Ose

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

 

 1.  

Par Jūrmalas Kultūras centra budžeta projektu 2018.gadam

A.Kristvalds

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra  2017. gada budžeta programmā “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2018.gada budžeta pieprasījumu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas budžeta projektu 2018.gadam

A.Dipnere

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”  finansētā projekta īstenošanu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta „Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta projektu 2018.gadam

S.Rone

 1.  

Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” budžeta projektu 2018.gadam

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

D.Liepiņa

 1.  

Par Kultūras nodaļas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” budžeta projekta 2018.gadam apstiprināšanu

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana

I.Jofe

09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
10 novembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
13 novembris
2017 gads
pirmdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra budžetu 2018.gadam.

J.Mucenieks

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” 2018.gada budžeta pieprasījumu.

E.Majore

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta „Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu.

 

14 novembris
2017 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” budžeta projektu 2018.gadam apstiprināšanu

G.Lasis

 1.  

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējums pa programmām 

Z.Sapronova

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

 1.  

Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” 2018.gada budžeta pieprasījumu

E.Bučs

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2018.gada budžeta projektu

A.Sapronovs

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības iestādēm

P.Ratnieks

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta pieprasījumu

S.Brauere

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2018.gada budžeta projektu

V.Kivkucāns

 1.  

Par SIA "Jūrmalas ūdens" budžeta projektu 2018.gadam programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" - Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana

A.Stārasts

 1.  

Par SIA "Jūrmalas ūdens" budžeta projektu 2018.gadam programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" - Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

E.Venters

 1.  

Saistošie noteikumi "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas 2018.gada budžeta projektu

Ģ.Brambergs

14 novembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par 10.autobusa maršruta “TC Bulduri-Dz.st Ķemeri” (ekspresis) izmaiņām un laika grafiku

L.Stāmere

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

14 novembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
14 novembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par 2018.gada prioritāšu un maksimālās pašvaldības līdzfinansējuma summas noteikšanu Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas projektu konkursa kategorijā „kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr. 115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansētā projekta „Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” īstenošanā” un projekta 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Vasmanis

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta pieprasījuma 2018.gadam apstiprināšanu

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas 2018.gada budžeta pieprasījumu

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2018.gada budžeta projektu

I.Skudra

 1.  

Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu finansējuma apstiprināšanu 2018.gadam

I.Vasmanis

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas  „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā un projekta 2017.gada budžeta apstiprināšanu

 

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras  iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm

P.Ratnieks

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības kultūras iestādēm

 

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2017.gada valsts mērķdotācijas un pamatbudžeta tāmēs

S.Limba

14 novembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
14 novembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 „Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

G.Ušpele

15 novembris
2017 gads
trešdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem programmā “Vides piesārņojuma novēršanu un samazināšanu” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.300)

J.Artemjevs

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" valdījumā

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"

 

15 novembris
2017 gads
trešdiena
10.30
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu

A.Lisovskis

 1.  

Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu (Ceļi)

E.Sarkanis

15 novembris
2017 gads
trešdiena
12.00
Apvienotās Pilsētsaimniecības un drošības komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

1.

Par Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu

A.Lisovskis

2.

Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu (Ceļi)

E.Sarkanis

15 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 novembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
16 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
17 novembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
21 novembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
21 novembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

A.Začesta

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

G.Ušpele

23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" Budžeta pieprasījumu 2018.gadam

A.Bērzupe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” budžeta projektu 2018.gadam

I.Girviča

23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

11.10

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

G.Ušpele

11.15

 1.  

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

B.Birzniece

11.20

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

J.Artemjevs

11.25

 1.  

Par papildus pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

L.Anteina

11.30

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

11.35

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

D.Liepiņa

11.40

 1.  

Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

K.Zelicka

11.45

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

11.50

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

S.Bērziņš

11.55

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

M.Vīnberga

12.00

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu

M.Skerškāne

12.05

 1.  

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)  projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

Z.Tarasenko

12.10

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu

L.Karlsone

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

K.Martinsone

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.25

 1.  

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

E.Venters

 

 1.  

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 

 

 

Pārtraukums 12.30-13.00

 

 

13.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos  Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

I.Gulbe

13.05

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

I.Gulbe

I.Kalvāne

13.10

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

M.Rikšis

13.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

V.Kivkucāns

13.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

13.25

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu

I.Kalvāne

13.30

 1.  

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

V.Zvejniece

 

 1.  

Par  Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu  publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

13.40

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

 

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā

 

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā

 

23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 novembris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
24 novembris
2017 gads
piektdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 novembris
2017 gads
piektdiena
12.15
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 2017. gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta un valsts budžeta (mērķdotācijas) ekonomisko klasifikācijas kodu grozījumiem

Ē.Annuškāns

 1.  

Par izmaiņām sākumskolas „Ābelīte” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

N.Zarāne

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr. 09.21.1.

I.Aroniete

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” projekta „Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs” īstenošanā” 2018.gada budžeta projektu

I.Vasmanis

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. pasākuma projekta Nr. 8.2.2/16/1/001  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” grozījumiem 2017.gada budžetā

M.Šteimane

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

27 novembris
2017 gads
pirmdiena
16.00
Raiņa ielā 50-40
28 novembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Jūrmala
28 novembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Jūrmala
28 novembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
28 novembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
28 novembris
2017 gads
otrdiena
15.00
Dubultu prosp.1
29 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
30 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala