Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
oktobris 2017
02 oktobris
2017 gads
pirmdiena
16.00
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110
03 oktobris
2017 gads
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
03 oktobris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
03 oktobris
2017 gads
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
04 oktobris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
05 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
06 oktobris
2017 gads
piektdiena
15.38
Jomas ielā 17
10 oktobris
2017 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē

V.Kivkucāns

10 oktobris
2017 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

G.Ose

 1.  

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

 

 1.  

Par grozījumiem Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2017.gada budžetā

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līgums noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Informatīvs ziņojums

 

10 oktobris
2017 gads
otrdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
10 oktobris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
10 oktobris
2017 gads
otrdiena
14.00
Tūrisms un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

 

 

 

Jūrmalas pilsētas dome,                                                                 Priekšsēdētājs G.Truksnis

Jomas iela 1/5, sēžu zālē

 

 

 1.  

Par kodu grozījumiem Tūrisma nodaļa budžetā

G.Ušpele

 

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2017.gada budžeta grozījumiem

J.Mucenieks

 1.  

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas MTB velomaratonam

J.Rāfelds

 1.  

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jūrmalai un sportam”

 

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēdes

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā

L.Grobiņa

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2017.gada budžetā

G.Ose

 1.  

“Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus”

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

B.Birzniece

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” un 2018.gada budžeta pieprasījumu

A.Bukins

 1.  

Par dalību “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4E/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem”  atklātā projektu konkursā

M.Rikšis

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

V.Zvejniece

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, Vasaras ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par  būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Meža prospektā 48 , Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu (Talsu šoseja 31, Jūrmala)

I.Dreika

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu iela 2, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18 Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas atsavināšanu Vārds, Uzvārds

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11,Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu Vārds, Uzvārds

 

 

11 oktobris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Kultūras nodaļas budžetā

D.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles Aspazijas māja digitalizācijas projekta atlikuma izlietojumu kultūras nozares attīstības mērķiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumentiem

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2017.gada maksas pakalpojumu, pamatbudžeta un valsts mērķdotācijas tāmēs

S.Limba

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta ekonomisko klasifikācijas kodu grozījumiem

A.Annuškāns

 1.  

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

D.Jonas

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Par Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmu+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Exploring Nature and Environmental Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

Z.Tarasenko

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 2017.gada ieņēmumu-izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

S.Prohodko

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumiem

 

 1.  

Par konceptuālu atbalstu tērpu iegādei Jūrmalas Kultūras centra radošajiem kolektīviem

P.Vilkaste

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana”

M.Upeniece

 1.  

Viena audzēkņa izmaksas vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2017.gada septembra - decembra mēnešiem

 

 1.  

Par papildu finansējumu piešķiršanu Ķemeru pamatskolai 2017./2018. mācību gadam

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr. 09.21.1.

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.20.1.

A.Auziņa

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam, papildus finansējuma nepieciešamību

E.Majore

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” budžeta izmaiņām, papildus līdzekļu pieprasījumu

I.Černaja

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mākslas skolas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2017.gadā piešķirto finansu līdzekļu pārkārtošanu

V.Klāsone

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2017.gada budžeta izmaiņām

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Berkoviča

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta tāmē 2017.gadā

S.Rone

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

S.Bērziņš

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

A.Dipnere

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2017. gada  pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu tāmēs

A.Zubkovska

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

S.Brence

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” grozījumiem 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

L.Kravale

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” grozījumiem 2017.gada budžetā

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2017.gada budžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

V.Reisa

12 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 oktobris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
17 oktobris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
18 oktobris
2017 gads
trešdiena
09.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitāšu 2017.gada budžetā

G.Ušpele

 1.  

Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu

 

 1.  

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā

 

 1.  

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana uzņēmējdarbībā” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas 2018.gada budžeta projektu

 

18 oktobris
2017 gads
trešdiena
10.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par papildus finansējuma piešķiršanu Pašvaldības policijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē

V.Kivkucāns

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 1.  

Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu remontdarbu veikšanu

G.Kovaļevska

18 oktobris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
18 oktobris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
19 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
19 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
15.00
Paziņojums par atklāta starptautiska metu konkursa “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere ķemeros” devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdi"
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
Paziņojums par atklāta starptautiska metu konkursa “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere ķemeros” devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdi"

Saskaņā ar metu konkursa nolikuma 7.1.punktu iepirkuma id.nr. jpd 2017/84 devīžu atšifrējuma atvēršanas sēde notiks 2017.gada 19.oktobrī plkst. 15:00, Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē 1.stāvā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 

Devīžu atšifrējumu atvēršanas sēde ir atklāta.

20 oktobris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
20 oktobris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
23 oktobris
2017 gads
pirmdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas koordinēto Pasaules Vides izglītības fonda (FEE) Zilā karoga programmas realizāciju pilsētā 2018.gadā

J.Artemjevs

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.4.kategorijas 2018.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas 2018.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 2018.gada budžeta pieprasījuma apstiprināšanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 2017.gada apstiprinātā budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu programmā "Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi"

L.Stāmere

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2017.gada budžetā

L.Anteina

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada budžeta projektu

V.Zvejniece

 1.  

Par grozījumiem 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 "Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu"

I.Dreika

 1.  

Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām

 

 1.  

Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām

 

 1.  

Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

 

 1.  

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta pieprasījumu 

 

24 oktobris
2017 gads
otrdiena
13.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 oktobris
2017 gads
otrdiena
14.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

I.Brača

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

I.Dzene

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

 

 1.  

Saistošie noteikumi „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

A.Lindermane

 1.  

Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

L.Stāmere

 1.  

Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā

G.Ušpele

 1.  

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu

 

24 oktobris
2017 gads
otrdiena
15.00
Dubultu prosp.1
25 oktobris
2017 gads
trešdiena
16.00
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
26 oktobris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11.00 1. Darba kārtības apstiprināšana G.Truksnis
11.05 2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” I.Dzene
  3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
11.10 4. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” A.Lindermane
  5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”
11.15 6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” I.Brača
11.20 7. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu G.Ušpele
  8. Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu īstenošanā
  9. Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas „Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta „Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu
11.30 10. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus” L.Stāmere
  11. Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”
11.35 12. Par dalību „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) aktivitātes „WiFi4E/Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” atklātā projektu konkursā” M.Rikšis
11.40 13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” J.Rāfelds
  14. Par sporta kluba līdzfinansēšanu
11.45 15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu A.Bukins
11.50 16. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem S.Brence
11.55 17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu I.Baumane
       
12.00 18. Par atļauju Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) K.Andersone
12.05 19. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-210, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu G.Kovaļevska
  20. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  21. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  22. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  23. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69A-4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  24. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  25. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  26. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  27. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-51, 53, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  28. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-52, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  29. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-66, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  30. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-73, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  31. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  32. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu
  33. Par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 62-111, 112, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-113, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  35. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 57-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  36. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
  37. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-5, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  38. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  39. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63k-3-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  40. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Tukuma ielā 12-6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
  41. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  42. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
  43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-118, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
12.15 44. Par būvju nojaukšanu Durbes ielā 25, Jūrmalā V.Zvejniece
  45. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 91, Jūrmalā
  46. Par būves nojaukšanu Kuģu ielā 3, Jūrmalā
  47. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 48, Jūrmalā
  48. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  49. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Asaru prospektā 49, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  50. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanas apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 48/50, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  51. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Grāvju ielā 22, Jūrmalā, un Vasaras ielā 23, Jūrmalā
  52. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
  53. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielais prospekts 20, Jūrmalā, un Lielais prospekts 20A, Jūrmalā
  54. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā un adreses likvidēšanu
  55. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Jūrmalā
  56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu
  57. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā
  58. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā apstiprināšanu
  59. Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu
12.25 60. Par 2016.gada 27.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1799 pagarināšanu S.Brauere
  61. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu
  62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"
  63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sēravotu ielā 2, Jūrmalā
  64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 26, Jūrmalā
  65. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  66. Par apbūvēta zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1/16 domājamās daļas, atsavināšanu
  67. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  68. Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
  69. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
  70. Par zemesgabala Skolas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai
  71. Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām
  72. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Skolas ielā 32, Jūrmalā, atsavināšanu
  73. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130m2 platībā nomu”
  74. Par piekrišanu telpas Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
27 oktobris
2017 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
27 oktobris
2017 gads
piektdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
31 oktobris
2017 gads
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1