Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Mare”
20.06.2018
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
"Vīnes filharmoniķi" un Elīna Garanča
20.06.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Agneses Bules izstāde “Latviešu sapnis sapņo par Latviju”
10.05.2018 - 22.06.2018
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām un iespējamo finansējuma apmēru studentu studiju maksas segšanai vai ikmēneša stipendija piešķiršanai

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas sadarbības līgumu ar biedrību “Jūrmalai un sportam”

S.Bērziņš

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana" noslēgumu

K.Ojala

 1.  

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

I.Auniņa

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta "Veidosim nākotni" īstenošanu un projekta 2018.gada budžeta pieprasījumu

M.Trofimova

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par  būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

 

 1.  

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības.

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr. 480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18  apstiprināšanu”

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu zemei, nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas veic saimniecisko darbību izīrējot nekustamo īpašumu

A.Lindermane

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” apstiprinātajā 2017.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta „Tikai uz augšu!”  noslēgumu

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasēs

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k-15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

 

 1.  

Par grozījumiem 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu iela 15, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemes gabala Valteru prospektā 54, Jūrmalā, labiekārtošanu un uzturēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 

 

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5