Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Mare”
20.06.2018
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
• Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
Starptautiskā senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
"Vīnes filharmoniķi" un Elīna Garanča
20.06.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Agneses Bules izstāde “Latviešu sapnis sapņo par Latviju”
10.05.2018 - 22.06.2018
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” 2018.gada budžeta projektu

K.Andersone

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2018. gada budžeta projektu

L.Rokjāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā 

L.Grobiņa

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Labklājības pārvaldes 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskās atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei’’  Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/008 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 2018. gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.3.kategorijas 2018.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

R.Dakša

 1.  

Par 2018.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa kategorijas “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” izvirzītajām prioritātēm

D.Kulagina

 1.  

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. ”Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta ”Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids”  2018. gada budžeta pieprasījumu

I.Urdziņa-Merca

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības iestādēm

P.Ratnieks

09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu

A.Auziņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” budžeta projektu 2018.gadam

G.Ķirsis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2018. gada budžetu

A.Zubkovska

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta un mērķdotācijas tāmēs

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

I.Černaja

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2018.gada budžeta projektu

V.Reisa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām un iespējamo finansējuma apmēru studentu studiju maksas segšanai vai ikmēneša stipendija piešķiršanai

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” 2018.gada budžeta projektu

A.Berkoviča

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” 2018.gada budžeta apstiprināšanu

S.Verze

 1.  

Par finansiālu atbalstu sportistei Arinai Baikovai un viņas trenerei

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par izmaiņām Majoru vidusskolas pamatbudžeta un mērķdotāciju tāmē

I.Ose

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

 

 1.  

Par Jūrmalas Kultūras centra budžeta projektu 2018.gadam

A.Kristvalds

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra  2017. gada budžeta programmā “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2018.gada budžeta pieprasījumu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas budžeta projektu 2018.gadam

A.Dipnere

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”  finansētā projekta īstenošanu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta „Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas budžeta projektu 2018.gadam

S.Rone

 1.  

Par Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” budžeta projektu 2018.gadam

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

D.Liepiņa

 1.  

Par Kultūras nodaļas 2018.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” budžeta projekta 2018.gadam apstiprināšanu

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana

I.Jofe

09 novembris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5