Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgriežu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Mare”
20.06.2018
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
• Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
Starptautiskā senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
"Vīnes filharmoniķi" un Elīna Garanča
20.06.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Agneses Bules izstāde “Latviešu sapnis sapņo par Latviju”
10.05.2018 - 22.06.2018
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
14 novembris
2017 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” budžeta projektu 2018.gadam apstiprināšanu

G.Lasis

 1.  

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējums pa programmām 

Z.Sapronova

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

 1.  

Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” 2018.gada budžeta pieprasījumu

E.Bučs

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2018.gada budžeta projektu

A.Sapronovs

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības iestādēm

P.Ratnieks

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta pieprasījumu

S.Brauere

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2018.gada budžeta projektu

V.Kivkucāns

 1.  

Par SIA "Jūrmalas ūdens" budžeta projektu 2018.gadam programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" - Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana

A.Stārasts

 1.  

Par SIA "Jūrmalas ūdens" budžeta projektu 2018.gadam programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" - Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

E.Venters

 1.  

Saistošie noteikumi "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” starpperiodu pārskata par 2017.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas 2018.gada budžeta projektu

Ģ.Brambergs

14 novembris
2017 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par 10.autobusa maršruta “TC Bulduri-Dz.st Ķemeri” (ekspresis) izmaiņām un laika grafiku

L.Stāmere

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

14 novembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
14 novembris
2017 gads
otrdiena
11.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par 2018.gada prioritāšu un maksimālās pašvaldības līdzfinansējuma summas noteikšanu Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas projektu konkursa kategorijā „kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr. 115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansētā projekta „Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” īstenošanā” un projekta 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Vasmanis

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta pieprasījuma 2018.gadam apstiprināšanu

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas 2018.gada budžeta pieprasījumu

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2018.gada budžeta projektu

I.Skudra

 1.  

Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu finansējuma apstiprināšanu 2018.gadam

I.Vasmanis

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas  „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā un projekta 2017.gada budžeta apstiprināšanu

 

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras  iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm

P.Ratnieks

 1.  

Par finansējumu datortehnikas un programmatūras iegādei 2018.gadā Jūrmalas pašvaldības kultūras iestādēm

 

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2017.gada valsts mērķdotācijas un pamatbudžeta tāmēs

S.Limba

14 novembris
2017 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
14 novembris
2017 gads
otrdiena
14.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 „Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

G.Ušpele