Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
13 septembris
2017 gads
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Fingerprints of Cultures”/„Kultūras pirkstu nospiedums” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumiem

E.Majore

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā („Me.You.Personality.”/„Es.Tu.Personība.”)

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā („Be active!”/„Esi aktīvs!”)

 

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5. apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par naktspatversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu

I.Dreika

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā  

L.Grobiņa

 1.  

Par 2017.gada Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa rezultātiem kategorijā “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” konkursa 3.kārtā

D.Kulagina

 1.  

Par izmaiņām PI "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmēs 10.3.1., 10.3.7., 10.3.4. un 10.3.3.

A.Bērzupe

13 septembris
2017 gads
trešdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Valsts KKF mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” finansētā projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē  Nr.09.20.1.

A.Auziņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Sporta skolas nolikumā

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

 

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra budžeta tāmē 2017.gadā

L.Liepa

 1.  

Par izmaiņām sākumskolas „Ābelīte” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

N.Zarāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”

I.Vasmanis

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

 

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošanu

 

 1.  

Par studiju maksas apmaksu un ikmēneša stipendijas piešķiršanu Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas „Rezidentūra” studentei

 

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2017.gadā organizēto pasākumu izmaksu palielinājumu

G.Ķirsis

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

I.Dzene

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

 

 1.  

Par Jūrmalas PII „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr.09.21.1

S.Savčenkova

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

P.Vilkaste

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2017. gada ieņēmumu izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Par Erasmus+ programmas finansētā projekta „Eiropas galda klāšana” īstenošanu

Ē.Annuškāns

 1.  

Par atbalstu mākslas filmas Humorist filmēšanai Jūrmalā

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta grozījumiem

I.Baumane

 1.  

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta tāmē un izmaiņām Majoru vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta un maksas pakalpojumu tāmē

I.Ose

 1.  

Par Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvdarbu tāmes „Jūrmalas Mūzikas vidusskola 2.kārta” izmaiņām

A.Lisovskis

 1.  

Par papildu darbiem objektā „Dubultu kultūras un izglītības centrs 1. kārta. Jūrmalas centrālā bibliotēka” un „Dubultu kultūras un izglītības centrs 2. kārta. Jūrmalas mūzikas vidusskola”, Strēlnieku ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”        

J.Artemjevs

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā”

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem programmās “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības jomā” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.400) un “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.600)

 

 1.  

Ziņojums par grozījumiem projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā/ EST-LAT Harbours” budžetā 

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā, un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr. 579 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107” atcelšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A, Jūrmalā

I.Dreika

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā

 

 1.  

Par naktspatversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšana

 

 1.  

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, nomu

 

 1.  

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

 

 1.  

Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1, Nr.2, un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5