Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 22.oktobrī Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/2331 pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000121202, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2020.gada 30.decembrim.